Monumentaal Erfgoed 
 
Reeuwijk-Dorp  

Voor en door het dorp... Uw hulp is nodig!

Alleen samen kunnen we dit iconische gebouw meerwaarde geven voor de lokale gemeenschap.  

Ten behoeve van de aankoop en geplande herinrichting en verduurzaming is eind 2021 een beroep gedaan op de lokale gemeenschap om te participeren in het project door leningen en donaties. Dat heeft geresulteerd in twee leningen door stichting Thuis Reeuwijk-dorp  onder de zekerheid van de tweede hypotheek. Samen met een hypotheek van het Nationaal Restauratiefonds en subsidies was toen de start van het project mogelijk.

De Stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk doet nu eenmaal een dringend beroep op u en de lokale gemeenschap om een aanvullende financiering te verstrekken. Dat is nodig omdat:

• tussen de aankoop en het verkrijgen van de omgevingsvergunning bijna anderhalf jaar ligt en in die periode de bouwkosten zeer sterk stegen.
• er onvoorziene kosten zijn vanwege een extra (niet verwachte) asbestsanering en kosten als gevolg van het beroep tegen de omgevingsvergunning door derden.
• het wenselijk is het hele gebouw (algemene ruimten en appartementen) te voorzien van passende stoffering (vloerbedekking en gordijnen).
• het parkeerterrein kan worden aangekocht. De bouw van de buiten berging/hobbyruimte kan in eigen beheer worden gerealiseerd.

Alle mogelijkheden voor participatie in dit iconische project zijn terug te vinden in de onderstaande informatiebrief. Indien u diepgaandere (financiële) informatie wenst, dan kunt u dit terugvinden in het bedrijfsplan. 


Heeft u naar aanleiding van de informatie nog verdere vragen neem dan contact op met het bestuur van de Stichting (Vrienden van) Thuis Reeuwijk-dorp via bestuur@thuisreeuwijkdorp.nl.

Samen houden we het monumentaal erfgoed in stand. Dank voor uw hulp!


 
 
 
 
E-mailen
Info