Monumentaal Erfgoed 
 
Reeuwijk-Dorp  

Voor en door het dorp... Uw hulp is nodig!

Alleen samen kunnen we dit  iconische gebouw meerwaarde geven voor de lokale gemeenschap.  Er is in totaal 2,15 miljoen euro nodig om het gebouw aan te kopen, te verduurzamen en geschikt te maken voor bewoning. Een groot deel van de kosten wordt gedragen door hypotheek, subsidies en reeds toegezegde lokale donaties.  

Alle belangstellenden en dorpsbewoners kunnen participeren in het project. Dat kan door samen een tweede hypotheek te verstrekken.  Een participatie heeft een nominale waarde van 500 euro. De participanten sluiten een (lenings-)overeenkomst met de stichting Thuis Reeuwijk-dorp. Deze stichting verstrekt vervolgens een hypothecaire lening aan de stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk. Iedereen kan intekenen op de participatielening. De rentevergoeding op een 10 jarige participatie is 1,5% en op een 20-jarige participatie 2,2 %.  

Inmiddels heeft de lokale gemeenschap een bedrag van ruim 800.000 euro toegezegd, daarmee is de start van het project gegarandeerd. Echter is het nog niet zeker of alle beoogde subsidies volledig worden toegezegd en daarnaast zijn de bouwkosten sterk gestegen. Aangezien het gaat om een monumentaal en dus ook oud gebouw zijn financiële reserves nodig om onverhoopte tegenvallers op te vangen. Uw hulp is dus nog steeds nodig!

Aanvullende informatie en het inschrijfformulier zijn terug te vinden in de volgende pdf bestanden -->


Participatieformulier dec '21
participatieformulier dec 21.pdf (869.59KB)
Participatieformulier dec '21
participatieformulier dec 21.pdf (869.59KB)
Concept Participatieovereenkomst
211021 concept participatieovereenkomst.pdf (520.99KB)
Concept Participatieovereenkomst
211021 concept participatieovereenkomst.pdf (520.99KB)


Inschrijfformulier donatie dec '21
inschrijfformulier donatie dec 21.pdf (872.17KB)
Inschrijfformulier donatie dec '21
inschrijfformulier donatie dec 21.pdf (872.17KB)Ons dorp heeft een sterke traditie als het gaat om vrijwilligerswerk. Wij roepen vrijwilligers ook op om in 2023 en 2024 te komen helpen. Met het leeghalen en strippen van het gebouw, verf- en inrichtingswerkzaamheden en later ook met de organisatie van Thuis Reeuwijk-dorp. Geïnteresseerd om ons te helpen met vrijwilligerswerk? Hiervoor kunt u zich aanmelden via het contactformulier.

In het informatieblad vindt u aanvullende informatie over het plan en een korte toelichting over de financiering. Indien u diepgaandere (financiële) informatie wenst, dan kunt u dit aangeven doormiddel van een e-mail naar info@monumenteelerfgoed.nl.

Informatieblad Thuis-Reeuwijk
Informatieblad Thuis Reeuwijk -dorp.pdf (997.73KB)
Informatieblad Thuis-Reeuwijk
Informatieblad Thuis Reeuwijk -dorp.pdf (997.73KB) 
 
 
 
E-mailen
Info